Beste speedbootverzekering; Premie vanaf € 2,50 p/maand

De beste speedbootverzekering vindt u op speedboot-verzekeren.nl

Beste speedbootverzekering vind u hierVoor een speedbooteigenaar is er maar één manier om echt te ontspannen van de vrijheid te genieten: heerlijk een stukje varen op je eigen speedboot.
Of het nu gaat om een bayliner, Sea Ray, Stingray of Mariah, natuurlijk bent u zuinig op uw speedboot. Maar waar sluit u de beste speedbootverzekering?  Speedboot-verzekeren.nl / Recreatie Zeker vergelijkt de speedbootverzekering van de drie specialistische bootverzekeraars Europeesche Verzekeringen, Delta Lloyd en Unigarant Verzekeringen. Hierbij hebben we gekeken naar de volgende punten:
 • Hoe voordelig is de premie voor de allrisk verzekering van uw speedbootBeste speedbootverzekering; Premie vanaf € 2,50 p/maand
 • Hoeveel no-claim korting wordt er gegeven in de no-claim regeling en na hoeveel jaar krijgt u al de maximale korting
 • Hoe goed is de hulpverlening geregeld
 • Hoe hoog is het eigen risico en heeft u de keuze voor een vrijwillig eigen risico en wat is de invloed op de premie daarvan
 • De inboedel dekking; tot welk percentage is de inboedel aan boord van uw speedboot meeverzekerd
 • Hoe komt bij schade de uitkering tot stand
Uit deze vergelijking blijkt dat Europeesche Verzekeringen de beste speedbootverzekering biedt tegen de voordeligste premie. Bij ons kunt u direct zelf uw speedboot verzekeren.
Premie speedbootverzekering berekenen

Voor welke dekkingen kunt u uw speedboot verzekeren?

Aan de hand van het bouwjaar, het te verzekeren bedrag en de uitbreidingsmogelijkheden, kiest u de dekking die bij u past.
 • WA
 • WA brand
 • WA diefstal
 • WA brand/diefstal
 • WA Casco of WA Casco+

Brand:

Verzekerd is schade aan of verlies van de speedboot door: blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek.

Diefstal:

Verzekerd is schade aan of verlies van uw speedboot door: diefstal, braak, verduistering, joy-varen en vermissing van de gehele boot, alsmede poging tot diefstal, tot braak en tot joy-varen. Tevens wordt uitkering verleend voor casco schade ontstaan gedurende de tijd dat de speedboot was ontvreemd.

Brand/Diefstal:

Verzekerd is schade aan of verlies van de speedboot door:
Blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek.

Diefstal, braak, verduistering, joy-varen en vermissing van de gehele speedboot, alsmede poging tot diefstal, tot braak en tot joy-varen. Tevens wordt uitkering verleend voor casco schade ontstaan gedurende de tijd dat de speedboot was ontvreemd. 

Diefstalpreventie tot € 500,- gratis meeverzekerd.

Casco:

Verzekerd is schade aan of verlies van de speedboot door elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek. De herstelkosten van het eigen gebrek zelf zijn niet verzekerd.

Voor de gevolgen van een eigen gebrek van de voorstuwingsinstallatie bent u alleen verzekerd als door het eigen gebrek schade aan uw boot is ontstaan.
De inboedel is op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot met een maximum van € 35.000,-.

Diefstalpreventie tot € 750,- gratis meeverzekerd.

Casco Plus:

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek. Ook de schade bestaande in eigen gebrek is verzekerd.

Als de boot is uitgerust met een originele scheepsmotor die niet ouder is dan 60 maanden, is schade bestaande in eigen gebrek aan de voortstuwingsinstallatie respectievelijk ten gevolge van eigen gebrek eveneens meeverzekerd. Dit geldt ook voor buitenboordmotoren.
De inboedel is op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot met een maximum van € 35.000,-.

Diefstalpreventie tot € 1.000,- gratis meeverzekerd.

Verzekerde extra kosten

De verzekerde bedragen zijn afhankelijk van de gekozen dekking. Zie hiervoor het onderstaande schema:
Extra verzekerde kosten

Aanvullende dekkingen speedbootverzekering

U kunt bij de Europeesche uw speedboot verzekeren en kiezen voor de volgende aanvullende dekkingen:

Ongevallen opvarenden

De opvarenden kunnen worden meeverzekerd (niet mogelijk bij uitsluitend een WA verzekering) tegen de gevolgen van een ongeval. Voor de verzekeringnemer geldt deze dekking ook als hij meevaart op een ander pleziervaartuig. Bij het verzekeren van de ongevallen opvarende dekking heeft u de keuze uit de volgende verzekerde bedragen
 • tot € 25.000,- (A: € 10.000,- ; B: € 15.000,- ; D: € 1.500,-). De jaarpremie bedraagt hiervoor € 10,- 
 • tot € 50.000,- (A: € 20.000,- ; B: € 30.000,- ; D: € 1.500,-). De jaarpremie bedraagt hiervoor € 20,- 
 • tot € 75.000,- (A: € 30.000,- ; B: € 45.000,- ; D: € 1.500,-). De jaarpremie bedraagt hiervoor € 30,- 
(A=uitkering bij overlijden, B=maximum uitkering bij blijvende invaliditeit en D=maximum uitkering ziekenhuisdagen)

Boottrailer

U kunt niet alleen uw speedboot verzekeren, maar ook het verzekeren van een fabrieksgebouwde boottrailer is mogelijk, als de boot ook bij de Europeesche is verzekerd. Het meeverzekeren van de boottrailer is uitsluitend mogelijk  bij een casco+ en casco dekking.

De dekking omvat: brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, vermissing en andere van buiten komende onheilen. Schadevergoeding wordt berekend op basis van de dagwaarde.
De minimumpremie bedraagt € 25,-.
Het eigen risico bedraagt € 50,- per gebeurtenis.
De aansprakelijkheidsregeling is gelijk aan die voor de boot. De aansprakelijkheid in gekoppelde toestand is niet verzekerd; hierin voorziet de verzekering van het trekkende voertuig.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand, voor alles wat speelt rond het bezit en gebruik van de boot (o.a. verhaals-, straf- en contractsrechtsbijstand), is mee te verzekeren.

No-claim korting

Wanneer u in de afgelopen jaren weinig tot geen schades heeft geclaimd op uw bootverzekering, dan wordt dit beloond door Europeesche Verzekeringen. Net als op de autoverzekering is er op uw speedbootverzekering een no-claimregeling van toepassing. Deze kan oplopen tot wel 40% korting bij zes of meer schadevrije jaren. Zo wordt uw speedboot verzekeren steeds voordeliger. Ook dat maakt Europeesche Verzekeringen de beste speedbootverzekering.

Vaargebied

U kunt bij Europeesche Verzekeringen uw speedboot verzekeren en kiezen uit de volgende vaargebieden:

Standaard

De verzekering is het hele jaar geldig op alle rivieren en binnenwateren van Europa, inclusief 15 zeemijlen uit de kust van de Europese landen.

Nederland

De verzekering is het hele jaar geldig op alle rivieren en binnenwateren in Nederland, inclusief 5 zeemijlen uit de kust van Nederland. Er geldt dan een premiekorting van 10%.

Voor onderstaande uitbreidingen komen uitsluitend zeewaardige kajuitspeedboten in aanmerking:

Zeevaart

Vaargebied Zeevaart en Zeevaart+Het gebied dat wordt begrensd door 63° N.B., 25° O.L., 15° W.L. en 45° N.B. Zie hier voor de kaart.
Voor zeevaart geldt geen toeslag en geen extra eigen risico.

Zeevaart + 

Het gebied dat wordt begrensd door 63° N.B., 30° O.L., 15° W.L. en 35° N.B. Zie hier voor de kaart.
Naast een volledig ingevuld aanvraagformulier bootverzekering is een aanvullend vragenformulier voor Zeevaart vereist. Inspectie is vereist en de aanvrager dient rapport vooraf aan te leveren, tenzij de boot nieuw van de eerste eigenaar is.
Voor het verzekeren van Zeevaart+ geldt een premietoeslag van 30%. Bovenop het standaard eigen risico komt altijd € 1.500,= extra eigen risico (hiervoor wordt geen korting verleend).

Benodigd Italiëcertificaat en Internationale verzekeringscertificaten worden op verzoek gratis verstrekt.

Eigen risico op speedbootverzekering

Voor alle boten tot een dagwaarde van € 200.000,- geldt een standaard eigen risico van € 125,- . Voor de boottrailer geldt een eigen risico van € 50,-.
Wanneer u kiest voor een vrijwillig extra eigen risico (alleen mogelijk bij een WA-Casco en WA- Casco+ verzekering) levert dat een korting op.

Uitsluitingen

Niet verzekerd is onder andere schade door:
 • Opzet, onvoldoende zorg en onvoldoende onderhoud;
 • Geleidelijke inwerking van licht of vocht, alsmede van bodem-, water- of luchtverontreiniging;
 • Normale slijtage;
 • Molest en atoomkernreacties;
 • Ontbreken van Vaarbewijs. Voor boten die langer zijn dan 15 meter of die sneller kunnen varen dan 20 km/h is een vaarbewijs wettelijk verplicht. Als de schipper geen houder is van het wettelijk vereiste vaarbewijs, bestaat er geen dekking voor schade die ontstaan is tijdens het varen, tenzij kan worden aangetoond dat volgens de van toepassing zijnde regels is gevaren.

Voor de onderstaande risico's is geen acceptatie mogelijk

 • Werf aanbouw;
 • Waterskiracen;
 • Wereldreis;
 • Ligplaats "grote steden". Indien de speedboot ligt in een aantoonbare bewaakte jachthaven, op een afgesloten terrein, of in een afgesloten ruimte, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden en Haarlem kan de speedboot verzekerd worden.  De Clausule Ligplaats Grote Steden dient dan op de polis te worden opgenomen. Wanneer de speedboot aan deze eisen niet kan voldoen, dan is acceptatie alleen mogelijk op WA-condities, tenzij de speedboot naast de normale preventie-eisen is uitgerust met een VBV goedgekeurd categorie 3 Track & Trace-systeem.
 • Permanente bewoning;
 • Buiten verzekeringsgebied;
 • Transport per zeeschip;
 • Buitenboord motor >150 pk (powerboats);
 • LPG eigen inbouw: geen acceptatie als ombouw in eigen beheer is uitgevoerd (ex-auto installatie).
Speedboot verzekeren

Opzegservice - Wij helpen u graag!

Wanneer u er voor kiest om een bootverzekering af te sluiten via Speedboot-verzekeren.nl/ Recreatie Zeker dan assisteren wij u graag bij het overstappen naar uw nieuwe bootverzekering toe. Kijk bij klantenservice hoe u dit eenvoudig kunt regelen.